top of page
VHD Batch Ovens

VHD BATCH OVENS

Kung gusto mo ng paint booth para sa pang-industriyang kagamitan sa pagtatapos o sa iyong pasilidad sa pagpipinta ng sasakyan, makakakuha ka ng kakaiba mula sa Automation Project Solutions. Ang bawat booth na aming ibinibigay ay nag-aalok ng malinis at  ligtas na kapaligiran sa pagtatrabaho.

Oven Features

  • Internal angle iron frames in all models

  • 20-gauge aluminized steel with 4” insulated panels

  • Single entry and double entry designs

  • In house design and fabrication of oven panels and components

  • Slotted channel design to reduce heat transfer

  • Explosion relief doors with FM approved latches

  • Eclipse Version 2 air heat burners

  • Superior airflow design to reduce heat transfer.

  • Maximum operating temperature of 450F

  • All RTT batch ovens comply with applicable OSHA and NFPA standards

Batch Cure Chamber
5 Year Warranty

Kailangan ng Paint o Powder Coating Booth?

Tawagan kami ngayon para sa isang libreng quote.

(715) 220-7601

bottom of page